PRP Therapy(คืนความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้า)

PRP Therapy(คืนความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้า)

PRP Therapy(คืนความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้า) ✅ การนำเกล็ดเลือดเข้มข้นที่มี Growth Factor สูง เพื่อฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังให้กลับ